Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:  Chăm sóc khách hàng hoàn thiện dịch vụ công ty tới khách hàng

b) Phạm vi sử dụng thông tin: nội bộ

c) Thời gian lưu trữ thông tin: 03 năm

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: Nhân viên chăm sóc khách hàng đang làm việc tại laptopcentre hoặc cơ quan ban ngành thuộc khối nhà nước yêu cầu

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa (dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin): liên hệ hotline: 0919223344 hoặc email: kinhdoanhlaptopcentre@gmail.com

f) Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng l(iên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo):
Liên hệ hotline: 0919223344 hoặc email: kinhdoanhlaptopcentre@gmail.com


Trang chủ

Gọi điện

Chat Zalo

Danh mục

Chat Online