Thay vỏ laptop MSI Gaming GF65 10UE SDR SER

850.000 
(12 đánh giá)

Thay vỏ laptop MSI Gaming GP76 Leopard 10UE-604VN

1.500.000 
(16 đánh giá)

Thay vỏ laptop MSI Gaming Katana GF76 11U

1.500.000 
(9 đánh giá)

Thay vỏ laptop MSI Gaming GS66 Stealth 10SE

1.500.000 
(20 đánh giá)

Thay vỏ laptop MSI Stealth 15M A11SDK

1.650.000 
(9 đánh giá)

Thay vỏ laptop Dell Inspiron 5300

950.000 
(10 đánh giá)

Thay vỏ laptop Lenovo Ideapad 5-14IIL05 5- 14ARE05

500.000 
(16 đánh giá)

Thay vỏ laptop Lenovo Ideapad 320S-13IKB

400.000 
(22 đánh giá)

Thay vỏ laptop Dell Inspiron 5539

500.000 
(33 đánh giá)

Thay vỏ laptop Lenovo Ideapad Air 540S-15 API IWL IML

850.000 
(2 đánh giá)

Thay vỏ laptop Lenovo Ideapad 5-15IIL05 5-15ARE05

950.000 
(2 đánh giá)

Seal dán màn hình – Keo dán cố định màn hình

35.000 
(24 đánh giá)

Thay vỏ laptop Dell Inspiron 7390 7391 Tab 2 in 1

1.000.000 
(27 đánh giá)

Thay vỏ laptop Dell Inspiron 5501 Vostro 5501

1.000.000 
(1 đánh giá)

Thay vỏ laptop Dell Inspiron 3480 3482

700.000 
(18 đánh giá)

Thay vỏ laptop Lenovo Yoga C740-14IML

900.000 
(27 đánh giá)