Cáp LCD Lenovo Z470

200.000 
(17 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Yoga 930 13 EDP UHD ốp bản lề

1.250.000 
(26 đánh giá)

Cáp LED Lenovo T410

150.000 
(2 đánh giá)

Cáp LED Lenovo T400S 44C9908

350.000 
(8 đánh giá)

Cáp LCD LNV E470 DC02C009A10 30Pin &E475

200.000 
(4 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z710 1422-01RE000 40Pin &G710

250.000 
(34 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z580 DD0LZ3LC040

200.000 
(30 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z500.P500 DC020001MC10

200.000 
(14 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z460

200.000 
(35 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z41-70 DC020024V00 Share &Z51-70

200.000 
(35 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Z400 DC02001OD00 Cảm ứng

200.000 
(14 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Y7000P DC0200FP10 40Pin

300.000 
(26 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Ideapad Y700-17ISK DC02001XB10 30Pin

300.000 
(25 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Ideapad Y700-15.17-ACZ DC02001X010 30Pin Giắc bấm nhỏ

250.000 
(11 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Y50-70 DC02001Z700 30Pin Cảm ứng

200.000 
(12 đánh giá)