Cáp LCD Lenovo Y50-70 DC02001Z700 30Pin Cảm ứng

250.000 
(17 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo Y470

200.000 
(29 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo YOG. 11 2 DC02001WA00 ZIVY1 40Pin & Y40-70 80 Yoga

200.000 
(5 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo X1 Carbon SC10Q59895 QHD 40Pin & GEN6-2018

400.000 
(24 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo U410 DD0LZ8LC130

200.000 
(21 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo TPA. X1 Carbon 50.4RQ17.001 40Pin & ThinkPad

350.000 
(2 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo T560 450.06D04.0011 & P50S T550 W550S

250.000 
(11 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo T540P 50.4L010.012 FHD 40Pin & W540 W541

280.000 
(26 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo T530 50.4QE04.001 & T520

250.000 
(24 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo T510 & W510

200.000 
(8 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo S940-14 450.0GL09.0001 UHD 30Pin

5.000.000 
(30 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo S41-70 450.03N05.0002 FHD & U41-70 300S-14ISK

200.000 
(13 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo S400T DC02001SE10 Cảm ứng & S415 S300T S500T

200.000 
(29 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo L540 50.4LH09.001

200.000 
(24 đánh giá)

Cáp LCD Lenovo IDE. L340-15IRH DC020023720 30Pin & Ideapad

300.000 
(20 đánh giá)