Tovit Best 8800C 6 cạnh

80.000 
(21 đánh giá)

Tô vít Nanch hoa thị *1.2 tháo lắp Macbook

100.000 
(1 đánh giá)

Seal dán màn hình – Keo dán cố định màn hình

35.000 
(11 đánh giá)

IC ISL88739 739HRZ

60.000 
(6 đánh giá)

IC BQ 24780S

60.000 
(5 đánh giá)

IC BQ 24777

50.000 
(19 đánh giá)

IC RT6585BGQW RT6585B 3H=1B 3H=2A 3H=1E 3H=1F 3H= QFN20

60.000 
(5 đánh giá)

IC Winbond W25Q128FV SG

80.000 
(16 đánh giá)

IC Winbond W25Q128FW SG

80.000 
(1 đánh giá)

Tấm lót màn hình laptop

Gọi: 0919 22 33 44
(33 đánh giá)

Đồng hồ kỹ thuật Gunaisi

250.000 
(17 đánh giá)

Máy khò nhiệt Suhaite SHT-860D

950.000 
(10 đánh giá)

Máy hàn thiếc KSD936A

450.000 
(11 đánh giá)

MX4 Arctic Keo tản nhiệt CPU

150.000 
(11 đánh giá)