MX4 Arctic Keo tản nhiệt CPU

150.000 
(21 đánh giá)

Keo tản nhiệt chip CPU laptop dạng miếng dày 1mm

120.000 
(35 đánh giá)

Bi làm chân chipset BGA

250.000 
(3 đánh giá)

Keo tản nhiệt chip CPU laptop Star-DGR102

50.000 
(7 đánh giá)

Keo tản nhiệt chip CPU Laptop CPU HY510

50.000 
(22 đánh giá)

Lưới làm chân chip điện thoại Iphone

60.000 
(22 đánh giá)

Lưới làm chân chip Điện thoại Xiaomi

65.000 
(15 đánh giá)

Lưới làm chân chip điện thoại – máy tính bảng Asus

50.000 
(23 đánh giá)

Keo tản nhiệt chip CPU Laptop HY710 HY883

70.000 
(26 đánh giá)

Bi làm chân chipset không chì BGA

450.000 
(3 đánh giá)

Mỡ hàn chipset Amtech RMA 223UV

270.000 
(15 đánh giá)

Mỡ hàn chipset không chì Amtech RMA 223TPF

450.000 
(14 đánh giá)

Khuon lam chan chipset chinh hang

550.000 
(26 đánh giá)

Lưới làm chân CPU Intel Core I3 I5-4200 4350

40.000 
(28 đánh giá)

Lưới làm chân CPU Intel Core I7-6700

50.000 
(5 đánh giá)

Lưới làm chân CPU Intel Core I3 I5-2415

50.000 
(8 đánh giá)