Bản lề Asus EEEPC U35J
 • Mã: BLAS.U35J
 • Còn hàng

Giá: 400.000 

Bản lề Dell Inspiron 1440
 • Mã: BLD.1440
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Bản lề Dell Inspiron 5368 & 5378 5379
 • Mã: BLD.5368
 • Còn hàng

Giá: 450.000 

Bản lề Dell Inspiron 5520
 • Mã: BLD.5520
 • Còn hàng

Giá: 180.000 

Bản lề Dell Inspiron 5547 & 5548
 • Mã: BLD.5547
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Bản lề Dell Inspiron 7559 & 7557 5577
 • Mã: BLD.7559
 • Còn hàng

Giá: 450.000 

Bản lề Dell Inspiron 7737 34.48L24.XXX Cảm ứng
 • Mã: BLD.7737
 • Còn hàng

Giá: 300.000 

Bản lề Dell Inspiron G3-3579
 • Mã: BLD.G33579
 • Còn hàng

Giá: 400.000 

Bản lề Dell Inspiron N5040 & N5050 3520
 • Mã: BLD.N5040
 • Còn hàng

Giá: 300.000 

Bản lề Dell Latitude E5550
 • Mã: BLD.E5550
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Bản lề Dell Latitude E6320
 • Mã: BLD.E6320
 • Còn hàng

Giá: 170.000 

Bản lề Dell Latitude E6400 & E6410
 • Mã: BLD.E6400
 • Còn hàng

Giá: 170.000 

Bản lề Dell Latitude E6430 Nẹp màn hình
 • Mã: BLD.E6430.1
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Bản lề Dell Latitude E6520 & E6530
 • Mã: BLD.E6520
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Bản lề Dell Precision M4800 VAQ10 EDF Mỏng LCD 3K
 • Mã: BLD.M4800
 • Còn hàng

Giá: 350.000 

Bản lề Dell Vostro 3460
 • Mã: BLD.3460
 • Còn hàng

Giá: 370.000 

Bản lề Dell Vostro 3560
 • Mã: BLD.3560
 • Còn hàng

Giá: 330.000 

Bản lề Dell Vostro 5460
 • Mã: BLD.5460
 • Còn hàng

Giá: 320.000 

Bản lề ORG + Dell Inspiron 1525 Nẹp màn hình
 • Mã: BLD.1525.1
 • Còn hàng

Giá: 120.000 

Bản lề ORG + Dell Inspiron 1545 Nẹp màn hình
 • Mã: BLD.1545.1
 • Còn hàng

Giá: 120.000 

Bản lề ORG + Dell Inspiron 1564
 • Mã: BLD.1564
 • Còn hàng

Giá: 120.000 

Bản lề ORG + Dell Inspiron Mini 10
 • Mã: BLD.10
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Bản lề ORG + Dell Latitude E4300
 • Mã: BLD.E4300
 • Còn hàng

Giá: 120.000 

Bản lề ORG + Dell Latitude E5400
 • Mã: BLD.E5400
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới