Bản lề HP Compaq 320 & 420 425
 • Mã: BLH.420
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Bản lề HP Compaq CQ40
 • Mã: BLH.CQ40
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Bản lề HP Compaq CQ42
 • Mã: BLH.CQ42
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Bản lề HP Compaq CQ57
 • Mã: BLH.CQ57
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Bản lề HP Compaq CQ62
 • Mã: BLH.CQ62
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Bản lề HP Compaq G50 & CQ50 G60 CQ60
 • Mã: BLH.G50.1
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Bản lề HP Compaq Presario G62
 • Mã: BLH.G62
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Bản lề HP EliteBook 8560P
 • Mã: BLH.8560
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Bản lề HP EliteBook 8560W
 • Mã: BLH.8560W
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Bản lề HP Pavilion 2000
 • Mã: BLH.2000
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Bản lề HP Pavilion DV4
 • Mã: BLH.DV4
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Bản lề HP Pavilion DV5-2000
 • Mã: BLH.DV5.2
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Bản lề HP Pavilion DV6-6000
 • Mã: BLH.DV6/6
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Bản lề HP Pavilion DV6T-3000
 • Mã: BLH.DV6/3
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Bản lề HP Pavilion G6-2000
 • Mã: BLH.G6/2
 • Còn hàng

Giá: 170.000 

Bản lề HP ProBook 4420S
 • Mã: BLH.4420
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Bản lề HP ProBook 4510S
 • Mã: BLH.4510S
 • Còn hàng

Giá: 170.000 

Bản lề HP ProBook 4520S
 • Mã: BLH.4520
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Bản lề HP ProBook 4530S
 • Mã: BLH.4530
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Bản lề ORG + HP 2540P
 • Mã: BLH.2540
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Bản lề ORG + HP Compaq 2230s
 • Mã: BLH.2230S
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Bản lề ORG + HP Compaq 510
 • Mã: BLH.510
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Bản lề ORG + HP Compaq 520
 • Mã: BLH.520
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Bản lề ORG + HP Compaq 620
 • Mã: BLH.620
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới