Cáp màn hình + HP 2000-2B 40 chân & 2000-2D
 • Mã: CAPHP.2000
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cáp màn hình + HP 210-1000
 • Mã: CAPHP.210
 • Còn hàng

Giá: 50.000 

Cáp màn hình + HP 620
 • Mã: CAPHP.620
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cáp màn hình + HP 6360B & 6360T
 • Mã: CAPHP.6360
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cáp màn hình + HP Compaq 2510P
 • Mã: CAPHP.2510
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cáp màn hình + HP Compaq 420
 • Mã: CAPHP.420
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cáp màn hình + HP Compaq 435
 • Mã: CAPHP.435
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cáp màn hình + HP CQ50 & CQ60
 • Mã: CAPHP.CQ50
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Cáp màn hình + HP Elite Pad 1000 G2
 • Mã: CAPHP.1000G2
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Cáp màn hình + HP Probook 6720S
 • Mã: CAPHP.6720S
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cáp màn hình HP 311
 • Mã: CAPHP.311
 • Còn hàng

Giá: 50.000 

Cáp màn hình HP 8470W 6017B0343901 &8470P
 • Mã: CAPHP.8470
 • Còn hàng

Giá: 180.000 

Cáp màn hình HP Compaq 430 & CQ43
 • Mã: CAPHP.CQ43
 • Còn hàng

Giá: 170.000 

Cáp màn hình HP Compaq 630
 • Mã: CAPHP.630
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Cáp màn hình HP CQ40
 • Mã: CAPHP.CQ40
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Cáp màn hình HP Pavilion DV6-3000
 • Mã: CAPHP.DV6.3
 • Còn hàng

Giá: 170.000 

Cáp màn hình HP Pavilion DV6000
 • Mã: CAPHP.DV6000
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Cápmàn hình + HP DV2000
 • Mã: CAPHP.DV2000
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cápmàn hình + HP DV3-1000
 • Mã: CAPHP.DV3/1000
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cápmàn hình + HP DV6-7000 50.4ST20.021
 • Mã: CAPHP.DV6.7
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Cápmàn hình HP DM3/LED
 • Mã: CAPHP.DM3
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới