Cáp màn hình + Lenovo G410
 • Mã: CAPLNV.G410
 • Còn hàng

Giá: 50.000 

Cáp màn hình + Lenovo IdeaPad Z41-70 DC020024V00 & Z51-70
 • Mã: CAPLNV.Z41.70S
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Cáp màn hình + Lenovo IdeaPad Z41-70 DC020024Y00 & Z51...
 • Mã: CAPLNV.Z41.70
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Cáp màn hình + Lenovo N100
 • Mã: CAPLNV.N100
 • Còn hàng

Giá: 50.000 

Cáp màn hình + Lenovo N200
 • Mã: CAPLNV.N200
 • Còn hàng

Giá: 50.000 

Cáp màn hình + Lenovo U410 DD0LZ8LC130
 • Mã: CAPLNV.U410
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Cáp màn hình + Lenovo Z460
 • Mã: CAPLNV.Z460
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Cáp màn hình + Lenovo Z470
 • Mã: CAPLNV.Z470
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Cáp màn hình Lenovo Flex3-1580 450.03S01.0011 30 chân &Flex3-1570 Yoga...
 • Mã: CAPLNV.FL3.1580
 • Còn hàng

Giá: 300.000 

Cáp màn hình Lenovo G230
 • Mã: CAPLNV.G230
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cáp màn hình Lenovo G400S DC02001RS10
 • Mã: CAPLNV.G400S
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Cáp màn hình Lenovo G450
 • Mã: CAPLNV.G450
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Cáp màn hình Lenovo G510
 • Mã: CAPLNV.G510
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Cáp màn hình Lenovo G550
 • Mã: CAPLNV.G550
 • Còn hàng

Giá: 180.000 

Cáp màn hình Lenovo G580
 • Mã: CAPLNV.G580
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Cáp màn hình Lenovo IdeaPad 700-15ISK 450.06R04.0001 UHD 30 chân
 • Mã: CAPLNV.700.15.4K
 • Còn hàng

Giá: 300.000 

Cáp màn hình Lenovo IdeaPad Miix 700- 12ISK
 • Mã: CAPLNV.MIX7
 • Còn hàng

Giá: 300.000 

Cáp màn hình Lenovo S10
 • Mã: CAPLNV.S10
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cáp màn hình Lenovo SL500
 • Mã: CAPLNV.SL500
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cáp màn hình Lenovo SL510
 • Mã: CAPLNV.SL510
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Cáp màn hình Lenovo ThinkPad T410
 • Mã: CAPLNV.T410
 • Còn hàng

Giá: 170.000 

Cáp màn hình Lenovo U160 50.4JB06.001
 • Mã: CAPLNV.U160
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Cáp màn hình Lenovo U300S N133BGE-M41
 • Mã: CAPLNV.U300S
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Cáp màn hình NEC Pro VC-H K1N-3030001-H39 30 chân &MSI...
 • Mã: CAPNEC.VCH
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới