Quạt Dell Alienware 17 R4 0V613M 5V 0,4A 4 chân...
 • Mã: QCD.M17R4
 • Còn hàng

Giá: 900.000 

Quạt Dell Alienware 17 R4 0Y0DM6 5V 0,4A 4 chân...
 • Mã: QCD.M17R4.1
 • Còn hàng

Giá: 900.000 

Quạt Dell Inspiron 5570 0FX0M0 5V 0,5A 4 chân CPU...
 • Mã: QCD.5570
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Quạt Dell Inspiron N4050 0KHVXD 5V 0,5A 3 chân CPU...
 • Mã: QCD.N4050
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt Dell Latitude 14 Rugged 5404 0CT3GT 5V 0,5A 4...
 • Mã: QCD.5404
 • Còn hàng

Giá: 380.000 

Quạt Dell Latitude E6540 072XRJ 5V 0,4A 4 chân CPU...
 • Mã: qcd.e6540.1
 • Còn hàng

Giá: 230.000 

Quạt Dell Latitude E7240 0GVH35 5V 0,4A 4 chân CPU...
 • Mã: QCD.E7240
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Quạt Dell Vostro 3460 05N1F0 5V 0,5A 3 chân CPU...
 • Mã: QCD.3460
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt Dell XPS 13 9310 2-in-1 5V 0,5A CPU (ORG...
 • Mã: QCD.9310.2-in-1
 • Còn hàng

Giá: 700.000 

Quạt OEM + Dell Inspiron N3010 5V 0,4A 3 chân...
 • Mã: QCD.N3010
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quat ORG + Dell 1535, 1555, 1558/PM (Stu)
 • Mã: QCD.1535
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Quạt ORG + Dell Latitude E6510 0TCF42 5V 0,5A 4...
 • Mã: QCD.E6510
 • Còn hàng

Giá: 220.000 

Quạt ORG + Dell Vostro 1310 0R859C 5V 0,4A 3...
 • Mã: QCD.1310
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Quạt ORG TM Asus K42 5V 0,45A 4 chân CPU...
 • Mã: QCAS.K42
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Quạt ORG TM Dell Ailenware 15 R3 0JWH30 5V 0,4A...
 • Mã: QCD.M15.3
 • Còn hàng

Giá: 400.000 

Quạt ORG TM Dell Inspiron 3560 0Y5HVW 5V 0,4A 3...
 • Mã: QCD.3560
 • Còn hàng

Giá: 220.000 

Quạt ORG TM Dell Latitude E6400 5V 0,5A 4 chân...
 • Mã: QCD.E6400
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Quạt ORG TM Dell Vostro 3400 5V 0,5A 3 chân...
 • Mã: QCD.3400
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Tản nhiệt Dell 1330 .1318- GM
 • Mã: TND.1330
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Tản nhiệt Dell 1530 – PM
 • Mã: TND.1530
 • Còn hàng

Giá: 100.000 

Tản nhiệt Dell 3300 – GM (Vos) Mới
 • Mã: TND.3300
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Tản nhiệt Dell 3460/ 5420- GM
 • Mã: TND.3460.1
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Tản nhiệt Dell 5537 -PM
 • Mã: TND.5537
 • Còn hàng

Giá: 300.000 

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới