Quạt HCP + HP Pavilion DV3 – 4000 5V 0,3A...
 • Mã: QCH.DV3/4
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt HP 18 +)
 • Mã: QCH.ONE
 • Còn hàng

Giá: 400.000 

Quạt HP 311 TM)
 • Mã: QCH.MN311
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Quạt HP 450 685086-001 5V 0,4A 4 chân CPU &...
 • Mã: QCH.450
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt HP EliteBook Book 2560P 5V 0,4A 3 chân CPU...
 • Mã: QCH.2560
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt HP EliteBook Book 8440P 594049-001 5V 0,4A 4 chân...
 • Mã: QCH.8440
 • Còn hàng

Giá: 170.000 

Quạt HP EliteBook Book 8560W 5V 0,5A 4 chân CPU...
 • Mã: QCH.8560W
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Quạt HP Folio 9470M 702859-001 5V 0,4A 4 chân CPU...
 • Mã: QCH.9470
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Quạt HP Folio 9470M 702859-001 5V 0,4A 4 chân CPU...
 • Mã: QCH.9470.1
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Quạt HP Pavilion G6-2000 683193-001 5V 0,4A 4 chân CPU...
 • Mã: QCH.G6
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt HP ProBook 4320S KSB0505HB 5V 0,4A 3 chân CPU...
 • Mã: QCH.4420
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt HP ProBook 4430S 646358-001 5V 0,35A 4 chân CPU...
 • Mã: QCH.4430
 • Còn hàng

Giá: 120.000 

Quạt HP ProBook 4440S 683651-001 5V 0,5A 4 chân CPU...
 • Mã: QCH.4440
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt HP ProBook 4520S 5V 0,35A 4 chân CPU &...
 • Mã: QCH.4520
 • Còn hàng

Giá: 180.000 

Quạt HP ProBook 4530S 646285-001 5V 0,4A 4 chân CPU...
 • Mã: QCH.4530.S1
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Quạt HP ProBook 4540S 683484-001 5V 0,5A 4 chân CPU...
 • Mã: QCH.4540S
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Quạt HP Spectre Envy 14-3000 672008-001 5V 0,4A 4 chân...
 • Mã: QCH.14/1
 • Còn hàng

Giá: 350.000 

Quat OEM + HP 520/ C700
 • Mã: QCH.520
 • Còn hàng

Giá: 160.000 

Quạt OEM + HP Compaq CQ43 647316-001 5V 0,4A 3...
 • Mã: QCH.CQ43
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt OEM + HP Pavilion DV4 486844-001 5V 0,4A 3...
 • Mã: QCH.DV4
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Quạt ORG + HP Pavilion 15Z-A & 17-G 17-G015DX
 • Mã: QCH.15Z.A
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Quạt ORG + HP Pavilion DM4-3000 669934-001 5V 0,35A 3...
 • Mã: QCH.DM4.2
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Tản nhiệt HP 450 -G1 , 440-G1/ GM
 • Mã: TNH.450.1
 • Còn hàng

Giá: 300.000 

Tản nhiệt HP 8760W – GM
 • Mã: TNH.8760
 • Còn hàng

Giá: 350.000 

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới