Quạt HP ProBook 4540S 683484-001 5V 0,5A 4 chân CPU...
 • Mã: QCH.4540S
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Quạt Lenovo IdeaPad G700 00G700 5V 0,4A 4 chân CPU...
 • Mã: QCL.G700
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Quạt Lenovo IdeaPad Gaming L340-15 IRH DC28000E1D0 5V 1A 4...
 • Mã: QCL.L340.14
 • Còn hàng

Giá: 600.000 

Quạt Lenovo ThinkPad Carbon X1 Gen1 04W3589 2013 5V 5A...
 • Mã: QCL.X1
 • Còn hàng

Giá: 350.000 

Quạt Lenovo ThinkPad Carbon X1 Gen2 CC126K01 2014 5V 0,5A...
 • Mã: QCL.X1G2
 • Còn hàng

Giá: 550.000 

Quạt Lenovo ThinkPad E40 5V 0,5A 3 chân CPU &...
 • Mã: qcl.e40
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt Lenovo ThinkPad Edge E431 04Y1366 5V 0,5A 5 chân...
 • Mã: qcl.e431
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Quạt Lenovo ThinkPad T410 45M2722 5V 0,4A 3 chân CPU...
 • Mã: QCL.T410
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt Lenovo ThinkPad T420S 04W1713 5V 0,45A 4 chân CPU...
 • Mã: QCL.T420S
 • Còn hàng

Giá: 300.000 

Quạt Lenovo ThinkPad T430 5V 0,35A 4 chân 1 dây...
 • Mã: QCL.T430
 • Còn hàng

Giá: 380.000 

Quạt Lenovo ThinkPad T440S 04X1849 5V 0,4A 5 chân 1...
 • Mã: qcl.t440s
 • Còn hàng

Giá: 600.000 

Quạt Lenovo ThinkPad X220 04W6922 5V 0,3A 3 chân CPU...
 • Mã: QCL.X220.2
 • Còn hàng

Giá: 300.000 

Quạt Lenovo ThinkPad X280 01LX665 5V 0,45A 5 chân 1...
 • Mã: QCL.X280
 • Còn hàng: 0

Giá: 500.000 

Quạt OEM + Lenovo IdeaPad Z470 MG60070V1-C020-S99 5V 0,5A 4...
 • Mã: QCL.Z470
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt OEM + Lenovo ThinkPad R61 42W2779 5V 0,4A 3...
 • Mã: QCL.R61
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Quạt ORG + Lenovo IdeaPad U260 DC2800094A 5V 0,4A 4...
 • Mã: QCL.U260
 • Còn hàng

Giá: 300.000 

Quạt ORG + Lenovo IdeaPad U31-70 5F10J31003 5V 0,5A 4...
 • Mã: QCL.U31-70
 • Còn hàng

Giá: 450.000 

Quạt ORG + Lenovo T61
 • Mã: QCL.T61
 • Còn hàng

Giá: 180.000 

Quạt ORG + Lenovo ThinkPad Yoga 260 EG50050S1-C850-S9A
 • Mã: QCL.YOGA260
 • Còn hàng

Giá: 550.000 

Quạt ORG + Lenovo Yoga 2-13 DC28000E4S0 5V 0,4A 4...
 • Mã: QCL.YOGA2.13
 • Còn hàng

Giá: 650.000 

Quạt ORG TM Lenovo IdeaPad G400 5V 0,5A 4 chân...
 • Mã: QCL.G400.0
 • Còn hàng

Giá: 200.000 

Quạt ORG TM Lenovo ThinkPad E431 04X4159 5V 0,5A 5...
 • Mã: QCL.E531
 • Còn hàng

Giá: 250.000 

Quạt ORG TM Lenovo ThinkPad X61 42W3410 5V 0,3A 3...
 • Mã: qcl.x61
 • Còn hàng

Giá: 170.000 

Tan nhiet Lenovo B460 – GM
 • Mã: tnl.b460
 • Còn hàng

Giá: 150.000 

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới