Quạt Dell Inspiron 7566 0147DX 0NWW0W 5V 0,5A...

Quạt Dell Inspiron 7566 0147DX 0NWW0W 5V 0,5A...

Giá: 450.000 

  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +
  • Mã hàng: QCD.7566.2
  • Còn hàng: 3

Sản phẩm liên quan

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới