Quạt Dell Latitude 7390 OKM50T 5V 0,4A 4...

Quạt Dell Latitude 7390 OKM50T 5V 0,4A 4...

Giá: 300.000 

  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +
  • Mã hàng: QCDE.7390.2
  • Còn hàng: 7

Sản phẩm liên quan

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới