Quạt Dell Latitude E7240 OGVH35 5V 0,4A 4...

Quạt Dell Latitude E7240 OGVH35 5V 0,4A 4...

Giá: 250.000 

  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +
  • Mã hàng: QCD.E7240.2
  • Còn hàng: 5
  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +

Sản phẩm liên quan

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới