Quạt Dell Precision 7730 MG75090V1-C150-S9A 5V 0,5A 3 chân CPU GPU & 7740 M7730 M7740 (ORG+) – Cặp

Giá: 650.000 

  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +
  • SKU: QCDE.7730
  • Còn hàng: 4

Sản phẩm liên quan

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới