Quạt Dell XPS 9710 0MXF81 5V 2,25A 4...

Quạt Dell XPS 9710 0MXF81 5V 2,25A 4...

Giá: 600.000 

  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +
  • Mã hàng: QCDE.9710
  • Còn hàng: 1

Sản phẩm liên quan

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới