Quạt HP Pavilion 15-DY L68134-001 5V 0,5A 4...

Quạt HP Pavilion 15-DY L68134-001 5V 0,5A 4...

Giá: 300.000 

  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +
  • Mã hàng: QCHP.15DY.1
  • Còn hàng: 5
  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +

Sản phẩm liên quan

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới