Quạt HP Pavilion 15P 767712-001 5V 0,5A 4...

Quạt HP Pavilion 15P 767712-001 5V 0,5A 4...

Giá: 200.000 

  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +
  • Mã hàng: QCHP.15P.1
  • Còn hàng: 3
  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +

Sản phẩm liên quan

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới