Quạt Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 5H40S72941 5H40S72940...

Quạt Lenovo ThinkPad E15 Gen 2 5H40S72941 5H40S72940...

Giá: 850.000 

  • Số lượng
  • -
  • 1
  • +
  • Mã hàng: QCLE.E15GEN2
  • Còn hàng: 0

Sản phẩm liên quan

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới