Bản lề Dell Vostro 9350 Cảm ứng & 9360 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLD.9350
Bản lề Dell Inspiron 15 5000 0XHT35 Ngắn & 5501 5502 5505 (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: BLDE.5000
Bản lề Lenovo G50 70 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLL.G50
Bản lề Lenovo G470 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLL.G470
Bản lề Lenovo IdeaPad G40 30 & G40 70 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLL.G40.30
Bản lề Lenovo Flex 3 1570 & Yoga 500 15ISK (ORG TM) – Cặp
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLL.FLEX3.15
Bản lề Lenovo Flex 2 15 Kèm cáp 5H50F76792 (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLL.FLEX215
Bản lề Lenovo Flex 2 14 Kèm cáp (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.FLEX214
Bản lề Lenovo EDGE15 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.EDGE15
Bản lề Lenovo ThinkPad E570 & E575 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLL.E570
Bản lề Lenovo EDGE14 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.EDGE14
Bản lề Lenovo ThinkPad E450 Vỏ kim loại (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLL.E450.1
Bản lề Lenovo ThinkPad E450 Vỏ nhựa (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.E450
Bản lề Lenovo ThinkPad E440 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLL.E440
Bản lề Lenovo B570 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLL.B570
Bản lề Lenovo IdeaPad Edge E420 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLL.E420
Bản lề Lenovo B560 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLL.B560

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới