Cáp màn hình SamSung NP300E4A B39-01233A (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPSS.300E2
Cáp màn hình SamSung NP300E5A BA39-01117A (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: CAPSS.300E1
Cáp màn hình SamSung NP300E5C BA39-01228B (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPSS.300E
Cáp màn hình SamSung NP300E5E BA39-01311A & NP270E5V (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPSS.300
Cáp màn hình SamSung NP300V4Z BA39-01121A (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPSS.300V4Z
Cáp màn hình SamSung NP350V5C DC02001KB00 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPSS.350V
Cáp màn hình SamSung NP530U3B BA39-01213A & NP530U3C (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPSS.NP530
Cáp màn hình SamSung NP900X4B (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPSS.900X4B
Cáp màn hình SamSung R439 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPSS.R439
Cáp màn hình SamSung RV409 & RV410 RV411 (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPSS.RV409
Cáp màn hình SamSung RV509 & RV510 RV511 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPSS.RV509

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới