Bản lề Dell Inspiron 1464 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLD.1464
Bản lề Dell Inspiron 3467 & 3468 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLD.3467
Bản lề Dell Inspiron 3501 081JF7 Dài & 3502 3505 5593 5594 (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLD.3501.INS.01
Bản lề Dell Inspiron 3521 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLD.3521
Bản lề Dell Inspiron 3541 & 3542 3543 3878 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLD.3542
Bản lề Dell Inspiron 5423 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 12
Mã: BLD.5423
Bản lề Dell Inspiron 5547 Cảm ứng & 5548 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLD.5547.1
Bản lề Dell Inspiron 5558 & 5551 5555 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLD.5558
Bản lề Dell Inspiron 5584 08MJR7 0X60C2 Dài (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLD.5584
Bản lề Dell Inspiron 5748 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLD.5748
Bản lề Dell Inspiron 7347 Cảm ứng (ORG +) – Cặp
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLD.7347
Bản lề Dell Inspiron 7437 Kèm cáp (ORG +) – Cặp
 • Giá: 500.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLD.7437
Bản lề Dell Inspiron 7447 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLD.7447

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới