Bản lề Dell Vostro 9350 Cảm ứng & 9360 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLD.9350
Bản lề Dell Inspiron 15 5000 0XHT35 Ngắn & 5501 5502 5505 (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: BLDE.5000
Bản lề Dell Vostro V13 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLD.V13
Bản lề Dell Inspiron N7010 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLD.N7010
Bản lề Dell Inspiron N5110 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLD.N5110
Bản lề Dell Inspiron N5010 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 22
Mã: BLD.N5010
Bản lề Dell Inspiron N4030 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLD.N4030
Bản lề Dell Precision M6000 Nẹp màn hình (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLD.M6000.1
Bản lề Dell Precision M6000 (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLD.M6000
Bản lề Dell Precision M4800 Dày LCD FHD (ORG +)
 • Giá: 370.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLD.M4800.1
Bản lề Dell XPS L521X (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLD.L521X
Bản lề Dell XPS L501X FBGM6027010 & L502X (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLD.L501X
Bản lề Dell Latitude E7240 Trái (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLD.E7240
Bản lề Dell Latitude E6540 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLD.E6540
Bản lề Dell Latitude E6510 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLD.E6510
Bản lề Dell Latitude E6500 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLD.E6500
Bản lề Dell Latitude E6440 AM0VG000200 AM0VG000300 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: BLD.E6440
Bản lề Dell Latitude E6430 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLD.E6430

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới