Sạc Lenovo 150W 19.5V 7.7A Chân 6.3*3.0 kim (ORG +)
 • Giá: 650.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: SXLNV77
Sạc Lenovo 170W 20V 8.5A Chân 7.8*5.5 kim (ORG +)
 • Giá: 650.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: SXLNV85.1
Sạc Lenovo 170W 20V 8.5A Chân 7.8*5.5 kim ThinkPad W700 (ORG +)
 • Giá: 650.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXLNV85
Sạc Lenovo 45W 20V 2.25A Chân 11*5.0 kim USB (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 14
Mã: SXLNV22.1
Sạc Lenovo 65W 20V 3.25A Chân 7.8*5.5 kim (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: SXLNV32.4
Sạc Lenovo 90W 19V 4.7A Chân 5.5*2.5 tròn (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXLNV47.1
Sạc Lenovo 90W 20V 4.5A Chân 11*5.0 kim USB (ORG >)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: SXLNV45
Sạc Lenovo 90W 20V 4.5A Chân 11*5.0 kim USB T440 T450 (ORG +)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: SXLNV45.1
Sạc Lenovo 90W 20V 4.5A Chân 5.5*2.5 tròn Ideapad U460 (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: SXLNV45.2
Sạc Lenovo 90W 20V 4.5A Chân 7.8*5.5 kim (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: SXLNV45.4

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới