Màn cảm ứng 15.6″ Acer Aspire V5-573 Không B & V5-552 (ORG +)
 • Giá: 840.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: TPAC.V5-573
Màn cảm ứng 15.6″ Lenovo Flex 2-15 TPAY15605A Không B (ORG +)
 • Giá: 790.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: TPLNV.15
Màn cảm ứng 15.6″ HP Envy M6 Không B (ORG +)
 • Giá: 840.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: TPHP.M6
HP 15N Touchsmart – B131416Q2 V1.0
 • Giá: 840.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: TPHP.15N
Màn kính cảm ứng HP 15J
 • Giá: 530.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: TPHP.15J/1
Màn cảm ứng 14.0″ HP Envy 14 KI Không B (ORG +)
 • Giá: 840.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: TPHP.14K.1
Màn cảm ứng 14.0″ HP Envy 14 KI Có B (ORG +)
 • Giá: 840.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: TPHP.14K
Màn cảm ứng 17.3″ Dell Inspiron 7737 Không B & 17 7000 (ORG +)
 • Giá: 840.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: TPD.7737.1
Màn cảm ứng 15.6″ Asus X550 13N0-PEA1D01 Có B & K550 F550 (ORG >)
 • Giá: 840.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: TPAS.X550.1
Màn cảm ứng 15.6″ Sony SVT 15 69.15I02.T01 Không B (ORG +)
 • Giá: 790.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: TPSN.SVT15

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới