Cáp màn hình Acer 4738G Cáp cài & 4733 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: CAPA.4738
Cáp màn hình Acer 4745 (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPA.4745
Cáp màn hình Acer 4830T (ORG +)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPA.4830
Cáp màn hình Acer 5735 (ORG +)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPA.5735
Cáp màn hình Acer 5739 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPA.5739
Cáp màn hình Acer 5740 (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPA.5740
Cáp màn hình Acer 8481 DC02C001Z10 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPAC.8481
Cáp màn hình Acer Aspire A515-51G DC02002SV00 30 chân & A515-71 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 14
Mã: CAPAC.A51551G.01
Cáp màn hình Acer Aspire ES1-511 DC020020Z10 & Gateway NE511 (ORG +)
 • Giá: 220.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPA.ES1511
Cáp màn hình Acer Aspire R3-131 450.06504.0011 40 chân & R3-131T (+)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPA.R3131
Cáp màn hình Acer Aspire R5-471T 1414-0A7F000 40 chân (+)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 39
Mã: CAPA.R5-471
Cáp màn hình Acer Aspire R5-571 DC02C005WW10 30 chân, (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPA.R5.571
Cáp màn hình Acer Aspire SP111-31 450.0A801.0011 40 chân (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 30
Mã: CAPA.SP111-31
Cáp màn hình Acer Aspire V3-551 50.M03N2.005 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPA.V3551

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới