Loa Dell 15Z L512Z (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAD.L512
Loa Dell Alienware 15 R3 0HC1VC Trái phải & 15 R4 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 450.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAD.15R3
Loa Dell E3450 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: LOAD.3450L
Loa Dell E5280 0XK8F2 Trái phải (ORG +) – Cặp
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAD.E5280
Loa Dell E5410 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAD.E5410
Loa Dell E5420 09KF3K Trái phải (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 12
Mã: LOAD.E5420
Loa Dell E5430 0M9JP0 Trái phải (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 16
Mã: LOAD.E5430
Loa Dell E5440 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAD.E5440
Loa Dell E5450 0GKVP1 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: LOAD.E5450
Loa Dell E5470 0CGDGM (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LOAD.E5470
Loa Dell E5510 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAD.E5510
Loa Dell E5520 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 21
Mã: LOAD.E5520
Loa Dell E5530 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: LOAD.E5530
Loa Dell E5540 0GFT5H (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 18
Mã: LOAD.E5540
Loa Dell E5550 0F85C7 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAD.E5550
Loa Dell E7270 012W9D (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAD.E7270
Loa Dell E7280 0X0H0R & E7290 (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: LOAD.E7280
Loa Dell E7370 0N3HK6 (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LOAD.E7370
Loa Dell E7450 0754CD (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAD.E7450
Loa Dell E7470 0847KW (ORG +)
 • Giá: 330.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAD.E7470
Loa Dell E7480 0W31J5 & E7490 (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: LOAD.E7480
Loa Dell G3 3579 074T23 & 3779 (ORG +)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAD.G3.3579

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới