Quạt Asus FX50JK 5V 0,5A 4 chân CPU & FX50 FX50J K550J A550JK (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: QCAS.K550J
Quạt Asus K42 5V 0,45A 4 chân CPU Tròn (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCAS.K42.1
Quạt Asus K43 5V 0,3A 4 chân CPU & X43 A43 X44H K53 X53 A53 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: QCAS.K43.1
Quạt Asus K53U 5V 0,5A 3 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 15
Mã: QCAS.K53
Quạt Asus N53 5V 0,4A 4 chân CPU & N53J N53JF N53JN (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: QCAS.N53

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ C Asus Transformer Book U46 Bạc Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.U46.C1

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới