Giắc nguồn DC chân 7.4*5.0 kim Dell Inspiron G3 3590 0C2RDV kèm cáp
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: ZNDE.G33590
Giắc nguồn DC Xiaomi chân 8.4*2.6 Type C Air 13.3
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: ZNTH.XIAOMI
Giắc nguồn DC Samsung chân 5.5*2.5 NP300Z4A
 • Giá: 60.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: ZNSS.300
Giắc nguồn DC Samsung chân 3.0*1.0 Ultrabook
 • Giá: 60.000 
 • Tồn kho: 18
Mã: ZNSS.0002
Giắc nguồn DC Sony chân 6.5*4.4 SVT14 kèm cáp
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNSN.SVT14
Giắc nguồn DC Sony chân 6.5*4.4 SVT13 kèm cáp
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: ZNSN.SVT13
Giắc nguồn DC Sony chân nam châm SVF13N kèm cáp
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNSN.SVF13N
Giắc nguồn DC Sony chân 6.5*4.4 kim SC SA SB SVS13
 • Giá: 40.000 
 • Tồn kho: 23
Mã: ZNSN.0002
Giắc nguồn DC Sony chân 6.5*4.4 kim
 • Giá: 60.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: ZNSN.0001
Giắc nguồn DC MSI chân 1.1*2.5 MS 1719 163A 1651 1656
 • Giá: 60.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: ZNMSI.MS-1719
Giắc nguồn DC MSI chân 2.5*1.1 GS Stealth MS 16F2 MS 1761
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: ZNMSI.MS-16F2
Giắc nguồn DC Macbook chân magsafe 1 Pro A1425
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: ZNMA1425
Giắc nguồn DC Macbook chân magsafe 1 Air A1304 A1237
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: ZNMA1304
Giắc nguồn DC Lenovo chân 11*5.0 USB Yoga 14
 • Giá: 90.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: ZNI.YOGA14
Giắc nguồn DC Lenovo chân 4.0*1.7 IdeaPad 100 14IBD
 • Giá: 60.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNI.100.14
Giắc nguồn DC Lenovo chân 4.0*1.7 IdeaPad 100 15 kèm cáp
 • Giá: 90.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: ZNI.100
Giắc nguồn DC Lenovo chân 7.8*5.5 kim
 • Giá: 60.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: ZNI.0001

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới