Loa Sony SVD 11 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAS.SVD11
Loa Sony SE (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAS.SE
Loa Sony EJ (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAS.EJ
Loa Sony VPC EB & CW (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 13
Mã: LOAS.EB
Loa Sony SVT 14 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAS.SVT14
Loa Sony SVT 13 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: LOAS.SVT13
Loa Sony SVF 152 B09HRYTVF5 Trái phải 4 chân & 142 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LOAS.SVF152
Loa Sony SVF 13N (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: LOAS.SVF13N
Loa Sony SVE 15 MBX 266 (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAS.SVE15
Loa Sony SVE 14A MBX 273 (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAS.SVE14A

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới