Loa Sony EJ (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAS.EJ
Loa Sony SE (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAS.SE
Loa Sony SVD 11 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAS.SVD11
Loa Sony SVE 14A MBX 273 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAS.SVE14A
Loa Sony SVE 15 MBX 266 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAS.SVE15
Loa Sony SVF 13N (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: LOAS.SVF13N
Loa Sony SVF 152 B09HRYTVF5 Trái phải 4 chân & 142 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAS.SVF152
Loa Sony SVT 13 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: LOAS.SVT13
Loa Sony SVT 14 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAS.SVT14
Loa Sony VPC EB & CW (ORG +)
 • Giá: 220.000 
 • Tồn kho: 13
Mã: LOAS.EB

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới