Bản lề Acer 3620 & 3640 2420 3280 – Cặp
 • Giá: 120.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLA.3620
Bản lề Acer Aspire 4720 & 5550 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLA.4720.1
Bản lề Acer Aspire 4732 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLA.4732
Bản lề Acer Aspire 4741 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLA.4741
Bản lề Acer Aspire 4745 FBZQ2016010 FBZQ1008010 (+) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: BLA.4745
Bản lề Acer Aspire 4750 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLA.4750
Bản lề Acer Aspire 4810T (ORG +) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLA.4810
Bản lề Acer Aspire 4830T Nẹp màn hình (ORG +) – Cặp
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLA.4830/1
Bản lề Acer Aspire 5 A515-51 & A515-51G (ORG +) – Cặp
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: BLA.A515.51
Bản lề Acer Aspire 5750 AM0HI000300 AM0HI000200 (+) – Cặp
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: BLA.5750
Bản lề Acer Aspire E1-470 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLA.E1470.1
Bản lề Acer Aspire E1-470 Cảm ứng (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLA.E1470
Bản lề Acer Aspire E5-473 Dài (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: BLA.E5473
Bản lề Acer Aspire Emachine E730 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLA.E730
Bản lề Acer Aspire ES1-431 & ES1 411 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLA.ES1.431
Bản lề Acer Aspire ES1-433 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: BLA.ES1.433
Bản lề Acer Aspire ES1-512 & ES1-531 Gateway NE512 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLA.ES1.512
Bản lề Acer Aspire One ZA3 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLA.ZA3
Bản lề Acer Aspire S3 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLA.S3

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới