Cáp màn hình Asus E402M 14202SL0AS 30 chân, & E402MA (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPAS.E402M
Cáp màn hình Asus G46 1422-019X000 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPAS.G46
Cáp màn hình Asus G71 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPAS.G71
Cáp màn hình Asus K40 & K50 X8 (ORG +)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: CAPAS.K40
Cáp màn hình Asus K43 DD0KJ2LC100 Cáp cài & A43 X43 X44 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPAS.K43
Cáp màn hình Asus K43U DC02001AU20 Cáp bấm (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: CAPAS.K43U
Cáp màn hình Asus K45A DC02001G020 40 chân, Cáp bấm (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPAS.K45
Cáp màn hình Asus K45VD DD0XY1LC000 30 chân, Cáp bấm (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: CAPAS.K45.1
Cáp màn hình Asus K46 14005-00590000 & S46 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPAS.K46
Cáp màn hình Asus K501 14005-01610100 FHD 30 chân, (ORG +)
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPAS.K501
Cáp màn hình Asus K52 1422-00RL000 (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPAS.K52.1
Cáp màn hình Asus K56 14005-00600000 & S56 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPAS.K56
Cáp màn hình Asus N43JF DD0KJ2LC021 (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPAS.N43
Cáp màn hình Asus N46VZ 14006_00060000 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPAS.N46
Cáp màn hình Asus N53 14G22101610 (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPAS.N53
Cáp màn hình Asus N55 DD0NJ5LC310 & N55SF (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPAS.N55
Cáp màn hình Asus N551J DC02002200S 30 chân, & N551JX N551JK (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPAS.N551J
Cáp màn hình Asus N552 1422-025S0AS 30 chân, & N552VX (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPAS.N552
Cáp màn hình Asus P552L 14005-01710100 30 chân, (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPAS.P552

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới