Sạc Asus 19V 2.37A Chân 3.0*1.1 (HCP +)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 23
Mã: STAS237.2
Sạc Asus 19V 3.42A Chân 5.5*2.5 tròn (HCP +)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 17
Mã: STAS342
Sạc Dell 45W 20V 2.25A Chân USB C (USB 3.1) Vuông (HCP +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 16
Mã: STTH.45W
Sạc Dell 90W 20.5V 4.7A Chân USB C (USB 3.1) Vuông (HCP +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: STT.90W
Sạc LCD 12v 4A chân kim samsung (HCP +)
 • Giá: 120.000 
 • Tồn kho: 15
Mã: SLCD003
Sạc Lenovo T410 20V 3.25A Chân 7.4*5.0 kim & T420 T430 (OEM +)
 • Giá: 80.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: STI0009
Sạc Toshiba LCD 12V 2.6A 5.5*2.5 (OEM +)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: SLCD002

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới