Loa Laptop Lenovo YOG. 13 Pro 13 Yoga 2 -13 Yoga 2 Pro 13 (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAI.YOGA2.13
Loa Laptop Lenovo Yoga 13 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAI.YAGA13
Loa Lenovo B460 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: LOAI.B460
Loa Lenovo B470 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAI.B470
Loa Lenovo B50-30 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAI.B50.3
Loa Lenovo B560 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAI.B560
Loa Lenovo B570 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOAI.B570
Loa Lenovo E440 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAI.E440
Loa Lenovo Flex 2-14 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAI.FLEX214
Loa Lenovo Flex 2-15 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LOAI.FLEX215
Loa Lenovo Flex 3-1470 & Yoga 500-14IBD (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAI.FLEX3.14
Loa Lenovo Flex 3-1570 & Yoga 500-15IBD (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAI.FLX3.15
Loa Lenovo G40-70 & G40-30 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAI.G40
Loa Lenovo G470 (ORG +)
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: LOAI.G470
Loa Lenovo G480 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: LOAI.G480
Loa Lenovo G50-70 PK23000JZ00 & Z50 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAI.G50.7
Loa Lenovo G550 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAI.G550
Loa Lenovo G560 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: LOAI.G560
Loa Lenovo G570 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: LOAI.G570
Loa Lenovo G580 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOAI.G580
Loa Lenovo G700 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOAI.G700

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới