Sạc Dell 150W 19.5V 7.7A Chân 7.4*5.0 kim (ORG +)
 • Giá: 550.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXD77
Sạc Dell 45W 19.5V 2.31A Chân 4.5A*3.0 kim (ORG -)
 • Giá: 330.000 
 • Tồn kho: 49
Mã: SXD23.2
Sạc Dell 45W 19.5V 2.31A Chân 4.5A*3.0 kim (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 73
Mã: SXD23
Sạc Dell 45W 19.5V 2.31A Chân 4.5A*3.0 kim (ORG +)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXD23.0
Sạc Dell 65W 19.5V 3.34A 4.5*3.0 Chân tròn kim nhỏ Oval (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 41
Mã: SXD33.8

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới