Bản lề Lenovo B50-30 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.B50
Bản lề Lenovo B50-70 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.B50.7
Bản lề Lenovo B560 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLL.B560
Bản lề Lenovo B570 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLL.B570
Bản lề Lenovo EDGE14 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.EDGE14
Bản lề Lenovo EDGE15 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.EDGE15
Bản lề Lenovo Flex 2-14 Kèm cáp (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.FLEX214
Bản lề Lenovo Flex 2-15 Kèm cáp (ORG +) – Cặp
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: BLL.FLEX215
Bản lề Lenovo Flex 3-1570 & Yoga 500-15ISK (ORG TM) – Cặp
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLL.FLEX3.15
Bản lề Lenovo G410 & G400 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.G410
Bản lề Lenovo G470 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLL.G470
Bản lề Lenovo G50-70 (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLL.G50
Bản lề Lenovo G500S AM0YB000200 & G505S (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: BLL.G500S
Bản lề Lenovo G510S Cảm ứng (ORG +) – Cặp
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.G510S
Bản lề Lenovo IdeaPad 100-14IBY (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.100.14
Bản lề Lenovo IdeaPad 100-15IBD (ORG +) – Cặp
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.100.151
Bản lề Lenovo IdeaPad 100-15IBY (ORG +) – Cặp
 • Giá: 220.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLL.100.15
Bản lề Lenovo IdeaPad 100S-11IBY (ORG +) – Cặp
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLL.100S.11
Bản lề Lenovo IdeaPad 110-14IBR (ORG +) – Cặp
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: BLL.110.14
Bản lề Lenovo IdeaPad 110-15ISK (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: BLL.110.15.1

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới