Sạc AC Asus Chân 4.0*1.1 Vuông 33W 19V 1.75A (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: SXAS175
Sạc Asus 120W 19V 6.32A Chân 5.5*2.5 tròn (ORG +)
 • Giá: 600.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: SXAS63.1
Sạc Asus 150W 19.5V 7.7A Chân 5.5*2.5 tròn (ORG +)
 • Giá: 650.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXAS77
Sạc Asus 180W 19.5V 9.23A Chân 5.5*2.5 tròn (ORG -)
 • Giá: 550.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: SXAS923
Sạc Asus 180W 19.5V 9.23A Chân 5.5*2.5 tròn (ORG +)
 • Giá: 650.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: SXAS92
Sạc Asus 45W 19V 2.37A Chân 3.0*1.1 Hình Vuông (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: SXAS237.1
Sạc Asus 45W 19V 2.37A Chân 4.0*1.1 Hình Vuông (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 35
Mã: SXAS237.3
Sạc Asus 45W 19V 2.37A Chân 5.5*2.5 tròn Hình Vuông (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 28
Mã: SXAS237.2
Sạc Asus 65W 19V 3.42A Chân 4.0*1.1 Hình Vuông (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 11
Mã: SXAS342.2
Sạc Asus 90W 19V 4.7A Chân 4.5A*3.0 kim Hình Vuông (ORG +)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: SXAS47.2
Sạc Asus 90W 19V 4.7A Chân 5.5*2.5 tròn Hình Vuông (ORG +)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 11
Mã: SXAS47.1
Sạc Asus Transformer Book TX205 33W 19V 1,75A Chân USB Vuông (ORG+)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: SXAS175.2

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới