Pin HP 14BA BK03XL 11,55V 41,7Wh 3610mAh 3cell (ORG +)
 • Giá: 700.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: PHPX.14BA
Pin HP 2560 52Wh (OEM +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: PHPO.2560
Pin HP 430 G3 RO06XL & 440 G3 (ORG +)
 • Giá: 800.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: PHPX.430G3.1
Pin HP 430 RO04 26W & 440-G3 (ORG +)
 • Giá: 650.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: PHPX.430G3
Pin HP 520 22Wh (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: PHPO.520
Pin HP CQ40 44W & DV4 (ORG +)
 • Giá: 600.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: PHPX.CQ40
Pin HP CQ42 52W & CQ43 G62 G4 DM4 DV3-40000 DM3 (ORG +)
 • Giá: 600.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: PHPX.CQ42
Pin HP CQ42 52W & CQ43 G62 G4 DM4 DV3-40000 DM3 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: PHPO.CQ42
Pin HP DV3 48Wh (ORG +)
 • Giá: 500.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: PHPX.DV3
Pin HP DV3-1000 44Wh (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: PHPO.DV3
Pin HP DV4-5000 52Wh & DV6-7000 DV7-7000 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: PHPO.DV4.5
Pin HP Elite Book 1040G4 BE06XL 918045-1C1 11,55V 67Wh 5801mAh 9cell (ORG +)
 • Giá: 1.000.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: PHPX.1040G4
Pin HP Elitebook 755-G4 TA03XL 51W 11.55V & 840-G4 848-G4 (ORG +)
 • Giá: 800.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: PHPX.840G4
Pin HP Elitebook 820 SB03XL 46W 11.1V & 720 725 G1 G2 (ORG +)
 • Giá: 700.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: PHPX.820.G1

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới