Main Samsung Np900 X4C, i7-3517U
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSS900X4C
Main Samsung Tablet Xe700T, i5-2467M
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: MBSSXE700
Mainboard Laptop Sony YA i5 – 470 Share
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSYA
Mainboard Sony SE i3 HM67 4ram card rời (MBX 237)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSSE.S1
Mainboard Sony SVE14 SLJ8E HM70 MBX 268 card share (đã sửa nguồn)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSSVE14.S
Mainboard Sony SVF142 i3-3227 HM76_DA0HK8MB6E0 card rời
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: MBSSVF142.R
Mainboard Sony SVF142 Pentium HM70_DA0HK8MB6E0 card share
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSSVF142.S1
Mainboard Sony SVF14N i3 – 4005 card share
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: MBSSVF14N.S1
Mainboard Sony SVF153 i3 -4005 card rời
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSSVF153.R1
Mainboard Sony SVS 15 i5 – 3210 Card share (MBX 263)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSSVS15.S1
Mainboard Sony SVS13 i5-3320 card rời (MBX 259)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSSVS13.R

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới