Mainboard Sony SVF142 Pentium HM70_DA0HK8MB6E0 card share
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSSVF142.S1
Mainboard Sony SVF14N i3 – 4005 card share
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: MBSSVF14N.S1
Main Sony SVD11, i5 – 3317
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: MBSSVD11
Main Samsung Tablet Xe700T, i5-2467M
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: MBSSXE700
Main Samsung Np900 X4C, i7-3517U
 • Giá: 420.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSS900X4C
Main Sony SVF153, i3 -4005
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSSVF153.R1
MBX 259 – Main Sony SVS13,i5-3320 ( QT4C ) on
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSSVS13.R
Main Sony SVF142, i3-3227 On, chíp HM76_DA0HK8MB6E0
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: MBSSVF142.R
Main Sony YA, i5 -470
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSYA
MBX 263 – Main Sony SVS 15, i5 -3210
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSSVS15.S1
MBX 237 – Main Sony SE, i3 on, HM67, 4ram
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBSSE.S1

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới