Sạc HP 120W 18.5V 6.5A Chân 4.8*1.7 Khấc (ORG +)
 • Giá: 450.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXHP65.1
Sạc HP 135W 19.0V 7.1A Chân 7.4*5.0 kim (ORG +)
 • Giá: 650.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXHP71
Sạc HP 150W 19V 7.9A Chân 7.4*5.0 kim (ORG +)
 • Giá: 550.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXHP79
Sạc HP 230W 19,5V 11,8A 7.4*5.0 Chân tròn kim to Oval (AUTH +)
 • Giá: 1.350.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: SXHP11.8.1
Sạc HP 45W 15V 3A Type C Hình vuông (ORG +)
 • Giá: 700.000 
 • Tồn kho: 13
Mã: SXHP2.25V
Sạc HP 45W 15V-3A Type C Hình chữ nhật (ORG +)
 • Giá: 700.000 
 • Tồn kho: 24
Mã: SXHP2.25
Sạc HP 45W 19.5V 2.31A Chân 4.5A*3.0 kim (ORG -)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: SXHP23.13
Sạc HP 45W 19.5V 2.31A Chân 4.5A*3.0 kim (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXHP23
Sạc HP 45W 20V 2.25A Type C Razer RC30 016803 (AUTH +)
 • Giá: 1.300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXRZ.2.25
Sạc HP 65W 19,5V 3,33A 4.5*3.0 Chân tròn kim nhỏ Oval (ORG +)
 • Giá: 550.000 
 • Tồn kho: 20
Mã: SXHP33.6
Sạc HP 65W 19.5V 3.33A Chân 4.8*1.7 Khấc (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: SXHP33.1
Sạc HP 65W 20V 3,25A Chân USB C Oval (AUTH >)
 • Giá: 550.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: SXHP3.25.5
Sạc HP 65W 20V 3,25A Chân USB C Oval (ORG +)
 • Giá: 650.000 
 • Tồn kho: 44
Mã: SXHP3.25.2
Sạc HP 65W 20V 3.25A Type C Razer RC30-0239 (AUTH +)
 • Giá: 1.300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXRZ.3.25.0
Sạc HP 65W 20V-3.25A Type C Hình chữ nhật (ORG >)
 • Giá: 550.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: SXHP3.25.3
Sạc HP 90W 19,5V 4,62A 4.5*3.0 Chân tròn kim nhỏ Oval (ORG +)
 • Giá: 800.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: SXHP46.4
Sạc HP 90W 20V-4.5A Type C (ORG +)
 • Giá: 1.500.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: SXHP4.5

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới