Sạc HP 65W 20V 3,25A Chân USB C Oval (AUTH +)
 • Giá: 690.000 
 • Tồn kho: 28
Mã: SXHP3.25.4
Sạc HP 45W 20V 2.25A Type C Razer RC30 016803 (AUTH +)
 • Giá: 1.370.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXRZ.2.25
Sạc HP 150W 19V 7.9A Chân 7.4*5.0 kim (ORG +)
 • Giá: 580.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXHP79
Sạc HP 120W 18.5V 6.5A Chân 4.8*1.7 Khấc (ORG +)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXHP65.1
Sạc HP 135W 19.0V 7.1A Chân 7.4*5.0 kim (ORG +)
 • Giá: 560.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: SXHP71
Sạc HP 90W 19,5V 4,62A 4.5*3.0 Chân tròn kim nhỏ Oval (ORG +)
 • Giá: 840.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: SXHP46.4
Sạc HP 90W 20V-4.5A Type C (ORG +)
 • Giá: 1.580.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: SXHP4.5
Sạc HP 65W 19,5V 3,33A 4.5*3.0 Chân tròn kim nhỏ Oval (ORG +)
 • Giá: 580.000 
 • Tồn kho: 20
Mã: SXHP33.6
Sạc HP 65W 19.5V 3.33A Chân 4.8*1.7 Khấc (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: SXHP33.1
Sạc HP 65W 20V-3.25A Type C Hình chữ nhật (ORG >)
 • Giá: 580.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: SXHP3.25.3
Sạc HP 45W 19.5V 2.31A Chân 4.5A*3.0 kim (ORG +)
 • Giá: 370.000 
 • Tồn kho: 22
Mã: SXHP23
Sạc HP 45W 15V-3A Chân USB C Hình chữ nhật (ORG +)
 • Giá: 740.000 
 • Tồn kho: 24
Mã: SXHP2.25
Sạc HP 230W 19,5V 11,8A 7.4*5.0 Chân tròn kim to Oval (AUTH +)
 • Giá: 1.000.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: SXHP11.8.1
Sạc HP 65W 20V 3,25A Chân USB C Oval (ORG +)
 • Giá: 690.000 
 • Tồn kho: 42
Mã: SXHP3.25.2
Sạc HP 45W 19.5V 2.31A Chân 4.5A*3.0 kim (ORG -)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: SXHP23.13

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới