Main Lenovo 100 -14IBY (Ideapad), CPU Celeron
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBL100.14
Main Lenovo 500-15IBD (Ideapad ), i5-5200U
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBL500.15
Main Lenovo Flex 2-14, i3-4030
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBLFLEX214.1
Main Lenovo Flex 2-14. 2-15,CPU pentium N3530
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: MBLFLEX214
Main Lenovo Flex 2-15, i3-4010U
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBLFLEX215.1
Main Lenovo Flex 2-15, i7 – 4510
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBLFLEX215
Main Lenovo G580, chip HM76 (MB7982P)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBLG580
Main Lenovo G580,chíp HM76 (MB11291P)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: MBLG580.1
Main Lenovo MIIX 2.8 ( Tablet),64GB
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBL.MI2.8
Main Lenovo S400,CPU onboard (i5 -3317)chíp HM77
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: MBLS400.0
Main Lenovo S400,CPU onboard (i5 -3317)chíp HM77- 4ram
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBLS400
Main Lenovo S400,CPU onboard i3 -3217, chíp HM76
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBLS400.3
Main Lenovo S400,CPU onboard i3-2365,chíp HM76
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBLS400.22
Main Lenovo T420,chíp QM67 4ram
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBLT420.R
Main Lenovo U41-70, S41-70, i3- 5060
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 1
Mã: MBLU41.70
Main Lenovo W510,T510,share
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: MBLW510.1
Main Lenovo Z580,chíp HM76
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: MBLZ580

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới