Loa SamSung R409 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOASS.R409
Loa SamSung NP800G5M & NT800G5M NT500R5M (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOASS.800G5M
Loa SamSung NP550P7C (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOASS.550P7C
Loa SamSung NP530U4C BA96-06191A BA96-06050A (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOASS.530U4C
Loa SamSung NP500R5L & NP500R4K NP300E4M (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOASS.500R5L
Loa SamSung NP370R4E (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOASS.370R4
Loa SamSung NP350U2B BA96-05749A Trái phải & NP350U2A (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 17
Mã: LOASS.350
Loa Samsung Notebook PC NP300E5A BA96-05825A & NP300E5C (ORG +)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOASS.300E5A
Loa Samsung NP300E5E BA96-06460A & NP270E4E (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOASS.300E5
Loa LG Gram 13Z970 & 14Z970 15Z970 (ORG +)
 • Giá: 420.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: LOALG.Z970

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới