Loa LG Gram 13Z970 & 14Z970 15Z970 (ORG +)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: LOALG.Z970
Loa Samsung Notebook PC NP300E5A & NP300E5C (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOASS.300E5A
Loa Samsung NP300E5E & NP270E4E (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOASS.300E5
Loa SamSung NP350U2Y (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 17
Mã: LOASS.350
Loa SamSung NP370R4E (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOASS.370R4
Loa SamSung NP500R5L & NP500R4K NP300E4M (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOASS.500R5L
Loa SamSung NP530U4C (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: LOASS.530U4C
Loa SamSung NP550P7C (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LOASS.550P7C
Loa SamSung NP800G5M & NT800G5M NT500R5M (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOASS.800G5M
Loa SamSung R409 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LOASS.R409

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới