Cáp màn hình Sony Vaio SZ 1-964-576-13 (ORG +)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPS.SZ
Cáp màn hình Sony SVT15 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPS.SVT15
Cáp màn hình Sony SVT11 DEPC2634000 Cảm ứng (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 26
Mã: CAPS.SVT11
Cáp màn hình Sony SVS15 356-0201-9063_A (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPS.SVS15
Cáp màn hình Sony SVP13 364-0011-1288_A (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPS.SVP13
Cáp màn hình Sony SVP11 603-0101-8198_A (ORG +)
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPS.SVP11
Cáp màn hình Sony SVF15A DD0GD6LC010 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: CAPS.SVF15A
Cáp màn hình Sony SVF153 DD0HKDLC000 30 chân (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 12
Mã: CAPS.SVF153
Cáp màn hình Sony Vaio SVF152A GLEDD0HK9LC0203930794 40 chân (+)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: CAPS.SVF152
Cáp màn hình Sony SVF14A DD0GD5LC000 40 chân Cảm ứng (+)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 18
Mã: CAPS.SVF14A
Cáp màn hình Sony SVF143 DD0HKCLC010 30 chân (+)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPS.SVF142.1
Cáp màn hình Sony SVF142 DD0HK8LC0110 40 chân (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPS.SVF142
Cáp màn hình Sony SVE 15 MBX269 DD0HK5LC000 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPS.SVE15
Cáp màn hình Sony SVE11 603-0101-7773_A (ORG +)
 • Giá: 190.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPS.SVE11
Cáp màn hình Sony SVD 11 FPC 302 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPS.SVD11
Cáp màn hình Sony SR (ORG +)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPS.SR
Cáp màn hình Sony SE (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPS.SE
Cáp màn hình Sony Vaio SB 35601118285A 40 chân & SC (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: CAPS.SB
Cáp màn hình Sony Vaio FW 073-0001-6485 30 chân (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 16
Mã: CAPS.FW
Cáp màn hình Sony Vaio F 015-0001-1497A (ORG +)
 • Giá: 190.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPS.F
Cáp màn hình Sony VPC EL 50.4MQ05.303 & MBX249 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPS.EL

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới