Cáp màn hình Sony F (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPS.F
Cáp màn hình Sony FW (ORG +)
 • Giá: 170.000 
 • Tồn kho: 16
Mã: CAPS.FW
Cáp màn hình Sony SB (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: CAPS.SB
Cáp màn hình Sony SE (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPS.SE
Cáp màn hình Sony SR (ORG +)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPS.SR
Cáp màn hình Sony SVD 11 FPC-302 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPS.SVD11
Cáp màn hình Sony SVE 15 MBX269 DD0HK5LC000 (ORG +)
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPS.SVE15
Cáp màn hình Sony SVE11 603-0101-7773_A (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPS.SVE11
Cáp màn hình Sony SVF142 DD0HK8LC0110 40 chân, (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPS.SVF142
Cáp màn hình Sony SVF143 HUADD0HKCLC01039B 30 chân (+)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPS.SVF142.1
Cáp màn hình Sony SVF14A DD0GD5LC000 40 chân Cảm ứng (+)
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 18
Mã: CAPS.SVF14A
Cáp màn hình Sony SVF152A DD0HK9LC0001 40 chân (+)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: CAPS.SVF152
Cáp màn hình Sony SVF153 DD0HKDLC01 30 chân (+)
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 12
Mã: CAPS.SVF153
Cáp màn hình Sony SVF15A DD0GD6LC010 (ORG +)
 • Giá: 230.000 
 • Tồn kho: 10
Mã: CAPS.SVF15A
Cáp màn hình Sony SVP11 603-0101-8198_A (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPS.SVP11
Cáp màn hình Sony SVP13 364-0011-1288_A (ORG +)
 • Giá: 280.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPS.SVP13
Cáp màn hình Sony SVS15 356-0201-9063 (ORG +)
 • Giá: 400.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPS.SVS15
Cáp màn hình Sony SVT11 Cảm ứng (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 26
Mã: CAPS.SVT11
Cáp màn hình Sony SVT15 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPS.SVT15
Cáp màn hình Sony SZ945 & SZ965 (ORG +)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPS.SZ
Cáp màn hình Sony VPC EL 50.4MQ05.303 & MBX249 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPS.EL

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới