Cáp màn hình Dell E5470 DC02C00B210 30 chân, (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPD.E5470
Cáp màn hình HP 14-AL DD0G31LC001 DD0G31LC020 30 chân &14-AV
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPHP.14AL
Cáp màn hình HP 14-BS DD00P1LC040 30 chân, & 14-BW (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPHP.14BS
Cáp màn hình HP 14-DF DD00PALC010 30 chân, & 14-DQ (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPHP.14DF
Cáp màn hình HP 14-E DD0R62LC010 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPHP.14E
Cáp màn hình HP 14-N DD0U83LC100 40 chân, Cảm ứng (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: CAPHP.14N
Cáp màn hình HP 14M-BA 450-0C20D.0011 30 chân, & 14-M 14-MB (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 9
Mã: CAPHP.14BA
Cáp màn hình HP 15-AU DD0G34LC021 30 chân, & 15-AU010 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPHP.15AU
Cáp màn hình HP 15-AX DD0G35LC120 30 chân, & 15-BC 220NR (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPHP.15AX
Cáp màn hình HP 15-BC DD0G35LC001 30 chân, (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPHP.15BC
Cáp màn hình HP 15-BC DD0G35LC310 40 chân, Cảm ứng (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPHP.15BC.1
Cáp màn hình HP 15-BL DD0X32LC001 UHD 40 chân, Cảm ứng (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPHP.15BL
Cáp màn hình HP 15-CC DD0G77LC300 40 chân, Cảm ứng (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPHP.15CC
Cáp màn hình HP 15-DA DC020031F00 30 chân, (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPHP.15DA
Cáp màn hình HP 15-E DD0R65LC000 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPHP.15E

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới