Cáp màn hình Lenovo B50-30 DC02001XN00 30 chân, Cảm ứng (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPLNV.B50.3
Cáp màn hình Lenovo B560 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPLNV.B560
Cáp màn hình Lenovo B570 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPLNV.B570
Cáp màn hình Lenovo E420 50.4MH01.011 (ORG +)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPLNV.E420
Cáp màn hình Lenovo E440 DC02001VDA0 30 chân, (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: CAPLNV.E440
Cáp màn hình Lenovo E470 DC02C009A10 30 chân & E475 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPLNV.E470
Cáp màn hình Lenovo E555 DC02C004V10 (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPLNV.E555
Cáp màn hình Lenovo Flex2-14 460.00X0B.0023 40 chân, Kèm bản lề (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPLNV.FL2.14.1
Cáp màn hình Lenovo Flex4-1130 1109-01618 40 chân, (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPLNV.FL4.11
Cáp màn hình Lenovo Flex4-1580 DC02002D100 30 chân, & 510-15IKB (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: CAPLNV.FL4.1580
Cáp màn hình Lenovo G40-70 DC02001MG00 & G40-80 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 3
Mã: CAPLNV.G40.70
Cáp màn hình Lenovo G50-30 DC02001MC00 & Z50-70 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 5
Mã: CAPLNV.G50.3
Cáp màn hình Lenovo G50-70 DC02001MH00 30 chân (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPLNV.G50.70
Cáp màn hình Lenovo G500S DC02001V100 Cảm ứng & G505S G510S (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: CAPLNV.G500S
Cáp màn hình Lenovo G530 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPLNV.G530
Cáp màn hình Lenovo G560 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPLNV.G560
Cáp màn hình Lenovo G570 (ORG +)
 • Giá: 180.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: CAPLNV.G570

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới