Quạt Toshiba C50 4 chân & C50A C850 C855 P875 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: QCT.C50
Quạt Toshiba C50-B (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 8
Mã: QCT.C50B
Quạt Toshiba C50D & C55T (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.C50D
Quạt Toshiba C55-B & C55T-B C50G-B (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCT.C55B
Quạt Toshiba C650 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.C650
Quạt Toshiba C850 DFS501105FR0T 5V 0,5A 3 chân CPU & C855 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.C850
Quạt Toshiba Click 2 Pro P35W-B (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.P35W
Quạt Toshiba L40A Dày (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: QCT.L40
Quạt Toshiba L50B (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: QCT.L50B
Quạt Toshiba L55-A & L50T-A (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCT.L55A
Quạt Toshiba L55W-C & L55W-C5236 (ORG +)
 • Giá: 280.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.L55W
Quạt Toshiba L630 KSB0505HB-AH94 5V 1,35A 4 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: QCT.L630
Quạt Toshiba L640 & C640 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.L640
Quạt Toshiba P200 & P205 X205 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCT.P200
Quạt Toshiba P55W-C 13N0-2CA0K03 4 chân (ORG +)
 • Giá: 350.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.P55W
Quạt Toshiba U900 AB07505HX07UB00 & U905 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCT.U900
Quạt Toshiba X505 (ORG +)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCT.X505

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới