Quạt Toshiba X505 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCT.X505
Quạt Toshiba U900 AB07505HX07UB00 & U905 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCT.U900
Quạt Toshiba P55W C 13N0-2CA0K03 4 chân (ORG +)
 • Giá: 370.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.P55W
Quạt Toshiba Click 2 Pro P35W B (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.P35W
Quạt Toshiba P200 & P205 X205 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCT.P200
Quạt Toshiba L640 & C640 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.L640
Quạt Toshiba L630 KSB0505HB-AH94 5V 1,35A 4 chân CPU (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: QCT.L630
Quạt Toshiba L55W C & L55W-C5236 (ORG +)
 • Giá: 300.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.L55W
Quạt Toshiba L55 A & L50T A (ORG +)
 • Giá: 290.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCT.L55A
Quạt Toshiba L50B (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: QCT.L50B
Quạt Toshiba L40A Dày (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: QCT.L40
Quạt Toshiba C850 DFS501105FR0T 5V 0,5A 3 chân CPU & C855 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.C850
Quạt Toshiba C650 (ORG +)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.C650
Quạt Toshiba C55 B & C55T B C50G B (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: QCT.C55B
Quạt Toshiba C50D & C55T (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: QCT.C50D
Quạt Toshiba C50 4 chân & C50A C850 C855 P875 (ORG +)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: QCT.C50

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới