Giắc nguồn kèm cáp Sony SVE14
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNSN.SVE14
Giắc nguồn kèm cáp Sony SVE15 MBX269
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNSN.SVE15
Giắc nguồn kèm cáp Sony SVF13N chân nam châm nam châm
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNSN.SVF13N
Giắc nguồn kèm cáp Sony SVT13
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 7
Mã: ZNSN.SVT13
Giắc nguồn kèm cáp Sony SVT14
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNSN.SVT14
Giắc nguồn Sony chân 6.5×4.4 kim
 • Giá: 50.000 
 • Tồn kho: 6
Mã: ZNSN.0001
Giắc nguồn Sony SC chân 6.5*4.4 kim & SA SB SVS13
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 21
Mã: ZNSN.0002
Giắc Nguồn và Lan kèm cáp Sony CS
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNSN.CS1
Giắc nguồn và mạng Lan kèm cáp Sony SA
 • Giá: Liên hệ
 • Tồn kho: 1
Mã: ZNSN.SA1

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới