Main Toshiba R700,core I 5_460M,chíp HM55,
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBTR700
Main Toshiba P845, CPU I 5- 3317
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBTP845
Main Toshiba P55 -A5321, CPU i5-4200
 • Giá: 320.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBTP55
Main Toshiba C855.L855.C850,chíp HM76
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBTC855
Main Toshiba C800, L840, HM70
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBTC800
Main Toshiba C850,chíp HM70
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBTC850
Main Toshiba C655,chíp HM65
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: MBTC655.1

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới