Vỏ A Acer E1-471 Đen nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.E1471.A
Vỏ A Asus K551 Đen Nhựa & S551 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.K551
Vỏ A Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 250.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.G46V.A
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
Vỏ A Dell Inspiron N5040 Đen Nhựa & 2520 (ORG +)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNDE.N5040.A
Vỏ A Dell Inspiron N5040 Đỏ Nhựa & 2520 (ORG +)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNDE.N5040.A1
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
Vỏ B Acer E1-471 Đen nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.E1471.B
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B
Vỏ B Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.B
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
Vỏ B Lenovo IdeaPad G40-70 FA0TG000100 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNL.G40.70B1
Vỏ B Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 50.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.B
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
Vỏ C Acer Aspire ES1-512 Đen nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.ES1512.C
Vỏ C Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.G46V.C
Vỏ C Asus Transformer Book U46 Bạc Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.U46.C1
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
Vỏ C Lenovo ThinkPad X1 Gen 2 năm 2014 Đen Kim loại (ORG TM)
 • Giá: 200.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.X1GEN2.C

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50-70 Đen Nhựa & G50-80 Z50-80 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
...
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
...
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 100.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
...
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40-70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40-30 G40-45 (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
...
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 150.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới