Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
Vỏ C Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.C
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C
Vỏ C Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.X551.C
Vỏ C Asus VivoBook X501 US Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.C1
Vỏ C Acer Aspire 5745 Ghi Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.5745.C
Vỏ C Lenovo IdeaPad G40 70 AP0TG000400 Đen Nhựa & G40 30 G40 45 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNL.G40.70C1
Vỏ B Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNAS.G46V.B
Vỏ C Asus Transformer Book U46 Bạc Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.U46.C1
Vỏ D Acer Aspire ES1 512 Đen nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.ES1512.D
Vỏ D Asus Transformer Book U46 Bạc Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.U46.D
Vỏ D Lenovo ThinkPad X1 Gen 2 năm 2014 Đen Kim loại (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.X1GEN2.D
Vỏ D Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.D
Vỏ B Acer E1 471 Đen nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.E1471.B
Vỏ D Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.D
Vỏ A Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 270.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.G46V.A
Vỏ C Asus ROG Gaming G46V G46VW (ORG TM)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.G46V.C
Vỏ B Lenovo IdeaPad G40 70 FA0TG000100 Đen Nhựa & G40 30 G40 45 (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 2
Mã: LKVNL.G40.70B1
Vỏ C Acer Aspire ES1 512 Đen nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAC.ES1512.C
Vỏ C Lenovo ThinkPad X1 Gen 2 năm 2014 Đen Kim loại (ORG TM)
 • Giá: 210.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.X1GEN2.C
Vỏ E Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.E
Vỏ B Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.B

Hàng thanh lý

Giá tốt nhất thị trường

Sạc HP 180W (19V 9.5) Chân kim 7.5 (HCP)
 • Giá: 480.000 
 • Tồn kho: 4
Mã: STHP9.5
...
Vỏ A Asus VivoBook X501 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X501.A
...
Vỏ B Asus VivoBook X551 Đen Nhựa (ORG TM)
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X551.B
...
Vỏ A Lenovo IdeaPad G50 70 Đen Nhựa & G50 80 Z50 80 (ORG TM)
 • Giá: 160.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNLN.G5070.A
...
Vỏ C Asus ViviBook X451 Đen nhựa & F451 (ORG TM )
 • Giá: 110.000 
 • Tồn kho: 1
Mã: LKVNAS.X451.C

Nhãn hàng linh kiện

LaptopCentre cung cấp linh kiện phụ kiện laptop các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới